Urfa’daki Aşiretler ve Bölgeleri


Bu haber 2019-04-15 13:03:59 eklenmiş ve 459 kez görüntülenmiştir.

Aşiretçilik yapısı Doğu ve Güneydoğu'nun toplumsal yapısının temellerini oluşturan bir olgudur.

 

Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Kürt aşiretleri ve Arap aşiretleri yerleşik ve az da olsa göçebe hayat sürüyor. Bu aşiret yapıları hem siyasi hem de sosyal alanda ciddi anlamda etkili oluyor. Özellikle seçimlerde aşiretlerin ön plana çıkması Doğu ve Güneydoğu'nun bir gerçeğidir.

 

Şanlıurfa'da yaşayan aşiretler Doğu ve Güneydoğu'daki diğer yerlere göre daha çok korunarak günümüze kadar gelmiştir.

 

İste Şanlıurfa'da yaşayan aşiretler;

 

 

Acem Aşireti Merkez İlçede otururlar. Kürtçe ve Arapça konuşurlar. Hanefi mezhebine bağlıdırlar. - Advan Aşireti Viranşehir ilçesinde otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler. - Agovat veya Ağovat Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar Şafi’dirler. - Alaaddin veya Alaadinli Suruç köylerinde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Allahverdi Aşireti Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Arap veya Tamallı Aşireti Siverek Çatlı ve Erkonağı köylerinde otururlar. Kürtçe konuşurlar ve Şafi’dirler. - Atmanlı Aşireti Bozova ve Merkez ilçede otururlar. Kürtçe konuşurlar.Hanefidirler. - Azıyanlar Aşireti Merkez ilçede otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Badıllı Aşireti Merkez ilçe ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Bablılar (Babıjlar) Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar. - Bahserli Aşireti Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar. - Brodırej Aşireti Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar - Berazi (Berezan) Aşireti Merkez ilçede otururlar.Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Baziki Aşireti Birecik ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar.Hanefidirler. - Beggare Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafidirler. - Behriman (Behman) Aşireti Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Berguhan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Bezki (Beziki) Aşireti Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Bininil (Biniecil)Aşireti Merkez ilçede otururlar. Kürtçe ve Arapça onuşurlar.Hanefi’dirler. - Binizeyt Aşireti Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Bini Muhammet (Bini Hamat) Aşireti Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Bini Yusuf Aşireti Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafii- Hanefidirler. - Bini Ubiyt (Hubeyt), Bini Naimi, Binizeyt, Biniecil, Bini Muhammet, Bini Yusuf, İbade, Selemde Aşiretleri Akçakale, Ceylanpınar – Harran Ovası Suriye sınırı boyunca uzanmakta olan ova köylerinde yaşamaktadırlar. Bu aşiretler arap kökenli aşiretlerdir. Bu aşiretlerin ismi önüne gelen “Bini” kelimesi Arapçada “oğlu” anlamına gelmektedir.107 Arapça ve Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafi’dirler. - Bucak Aşireti Hilvan ve Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Canbeyli (Canbek) Aşireti Bozovada otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Cemaldin Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Cümeyle Aşireti Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Çakallı Aşireti Merkez İlçe’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Çekeli Aşireti Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar. - Cebikan (Cemıkan) Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefişafidirler. - Coşkunlar Aşireti Urfa Merkez ve Tulmen köyünde otururlar. - Çurufa Aşireti  Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Çuvan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Delikanlı Aşireti Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Didanlı Aşireti Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Dinar Aşireti Merkez ve Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Divan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Dodıkan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Dügerler Aşireti Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Gajanlı Aşireti Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Geşan Aşireti Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler. - Hacikan Aşireti Merkezde otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. HanefiŞafidirler. - Hacı Musa Aşireti Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. 107 Ahmet Özer; ; Modernleşme ve Güneydoğu, İmge kitabevi, 1.baskı, Ankara, 1998,s.128 - Hadidi Aşireti Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Halfanlı Aşireti Merkez’de otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Hartavi (Hırtavi) Aşireti Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi -Şafidirler. - Hamaventler Urfa Merkez ve Tulmen Köyünde otururlar. - Hıdrekan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - İzol Aşireti Siverek ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Karahan Aşireti Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Karakeçi Aşireti Siverek, Bozova, Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Ketikanlı Aşireti Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Kejan Aşireti Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Kırvar Aşireti Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Kojbinik Aşireti Merkezde otururlar. Kürtçe - Türkçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kusan Aşireti Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kuran ve Guran Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Kuri (Guri) Aşireti Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kurkanlı (Burkanlı) Aşireti Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kümnakşan (Kumaktan) Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Lebenci Aşireti Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Mendan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Merabi Aşireti Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar. - Mersavi (Mersaflar) Aşireti Merkezde ve Bozova ve Suruç sınırlarında yer alan köylerde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Meşhur Aşireti Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Milli Aşireti Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Milan Aşireti Karacadağ ve çevresinde oturmaktadırlar. - Mirdis (Mirdasi) Aşireti Merkez ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Mirdesanlı Aşireti Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Nasır Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Picanlı (Bijanlı) Aşireti Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Piyan Aşireti Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar. - Piranlı Aşireti Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar. - Reşoan Aşireti Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Sabukanlı (Sebikanlı) Aşireti Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Seyyidan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Sersap Aşireti Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. - Sinkan Aşireti Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Siyale (Sihale) Aşireti Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Süleymanlar Aşireti Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Şerkiyan Aşireti Viranşehir Oğlakçı Dedeköy, Köylerinde, Bozova Yukarı çatak Köyünde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Y ezidi ve Hanefidirler. - Şeddadi Aşireti Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Şemilyan(Şımıtyan)Aşireti Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Şerifhan (Surufhan) Aşireti Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. HanefiŞafidirler. - Şeyhan (Şeyhanlı) Aşireti Merkez, Suruç, Siverek ve Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Tammah Aşireti Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Türkan (Tırkan) Aşireti Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Ubedan (Übeyyen) Aşireti Viranşehir ve Aşkale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Yazaran Aşireti Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar. Sosyo-Ekonomik Profili, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara, 1997. 106 Bu bölümdeki bilgiler Aşiretler Raporu, İstanbul, 1998, Kaynak Yayınları 242 ve Ahmet Özer; Modernleşme ve Güneydoğu, İmge kitabevi, 1.baskı, Ankara, 1998,s.126’dan derlenmiştir. - Bini Muhammet (Bini Hamat) Aşireti Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Bini Yusuf Aşireti Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafii- Hanefidirler. - Bini Ubiyt (Hubeyt), Bini Naimi, Binizeyt, Biniecil, Bini Muhammet, Bini Yusuf, İbade, Selemde Aşiretleri Akçakale, Ceylanpınar – Harran Ovası Suriye sınırı boyunca uzanmakta olan ova köylerinde yaşamaktadırlar. Bu aşiretler arap kökenli aşiretlerdir. Bu aşiretlerin ismi önüne gelen “Bini” kelimesi Arapçada “oğlu” anlamına gelmektedir.107 Arapça ve Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafi’dirler. - Bucak Aşireti Hilvan ve Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Canbeyli (Canbek) Aşireti Bozovada otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Cemaldin Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Cümeyle Aşireti Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Çakallı Aşireti Merkez İlçe’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Çekeli Aşireti Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar. - Cebikan (Cemıkan) Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefişafidirler. - Coşkunlar Aşireti Urfa Merkez ve Tulmen köyünde otururlar. - Çurufa Aşireti  Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Çuvan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Delikanlı Aşireti Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Didanlı Aşireti Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Dinar Aşireti Merkez ve Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Divan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Dodıkan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Dügerler Aşireti Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Gajanlı Aşireti Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Geşan Aşireti Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler. - Hacikan Aşireti Merkezde otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. HanefiŞafidirler. - Hacı Musa Aşireti Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. H Hanefi Halfanlı Aşireti Merkez’de otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Hartavi (Hırtavi) Aşireti Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi -Şafidirler. - Hamaventler Urfa Merkez ve Tulmen Köyünde otururlar. - Hıdrekan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - İzol Aşireti Siverek ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Karahan Aşireti Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Karakeçi Aşireti Siverek, Bozova, Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Ketikanlı Aşireti Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Kejan Aşireti Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Kırvar Aşireti Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Kojbinik Aşireti Merkezde otururlar. Kürtçe - Türkçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kusan Aşireti Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kuran ve Guran Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Kuri (Guri) Aşireti Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kurkanlı (Burkanlı) Aşireti Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kümnakşan (Kumaktan) Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Lebenci Aşireti Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Mendan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Merabi Aşireti Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar. - Mersavi (Mersaflar) Aşireti Merkezde ve Bozova ve Suruç sınırlarında yer alan köylerde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Meşhur Aşireti Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Milli Aşireti Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Milan Aşireti Karacadağ ve çevresinde oturmaktadırlar. - Mirdis (Mirdasi) Aşireti Merkez ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Mirdesanlı Aşireti Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. 52 - Nasır Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Picanlı (Bijanlı) Aşireti Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Piyan Aşireti Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar. - Piranlı Aşireti Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar. - Reşoan Aşireti Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Sabukanlı (Sebikanlı) Aşireti Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Seyyidan Aşireti Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Sersap Aşireti Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. - Sinkan Aşireti Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Siyale (Sihale) Aşireti Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Süleymanlar Aşireti Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Şerkiyan Aşireti Viranşehir Oğlakçı Dedeköy, Köylerinde, Bozova Yukarı çatak Köyünde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Y ezidi ve Hanefidirler. - Şeddadi Aşireti Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Şemilyan(Şımıtyan)Aşireti Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Şerifhan (Surufhan) Aşireti Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. HanefiŞafidirler. - Şeyhan (Şeyhanlı) Aşireti Merkez, Suruç, Siverek ve Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Tammah Aşireti Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Türkan (Tırkan) Aşireti Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Ubedan (Übeyyen) Aşireti Viranşehir ve Aşkale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Yazaran Aşireti Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.

ETİKETLER : urfa aşiretleri
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Şanlıurfada haberleri

Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
ŞANLIURFA'NIN EN ÇOK ÇALIŞAN BELEDİYESİ HANGİSİ?
CEYLANPINAR BELEDİYESİ
HİLVAN BELEDİYESİ
VİRANŞEHİR BELEDİYESİ
AKÇAKALE BELEDİYESİ
SİVEREK BELEDİYESİ
BOZOVA BELEDİYESİ
BİRECİK BELEDİYESİ
HALFETİ BELEDİYESİ
HARRAN BELEDİYESİ
KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ
HALİLİYE BELEDİYESİ
EYYÜBİYE BELEDİYESİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HİÇBİRİ
Tarafsız Haber Siteniz - Gündem Özel - Şanlıurfa Haber - Şanlıurfaspor - Urfa Haber -
© Copyright 2013 Şanlıurfada. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA